World Sight Day 2020

World Sight Day 2020

World Sight Day  of Wereldzichtdag is een jaarlijkse bewustmaking dag die op de tweede donderdag van oktober wordt gehouden om wereldwijd de aandacht te vestigen op blindheid en slechtziendheid. Dit jaar vindt de Wereldzichtdag plaats op 8 oktober 2020 met als thema: Hope In Sight.

Wereldwijd hebben 1 miljard mensen een vermijdbare visuele handicap of een handicap die nog moet worden aangepakt.  Een verminderd of afwezig gezichtsvermogen kan grote en langdurige gevolgen hebben voor alle aspecten van het leven, met inbegrip van de dagelijkse persoonlijke activiteiten, de interactie met de gemeenschap, de mogelijkheden op school en op het werk en het vermogen om toegang te krijgen tot openbare diensten.

Verminderd gezichtsvermogen kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder ziekten zoals diabetes en trachoom, trauma’s aan de ogen, of aandoeningen zoals refractieafwijkingen, staar, leeftijdsgebonden maculadegeneratie of glaucoom.

De meerderheid van de mensen met een visuele beperking is ouder dan 50 jaar; het verlies van het gezichtsvermogen kan echter gevolgen hebben voor mensen van alle leeftijden.