Suikerziekte (Diabetes)

Suikerziekte

Te hoge concentraties van suiker in het bloed gedurende lange periodes veroorzaakt op diverse wijze schade aan de bloedvaten. Het netvlies is de meest doorbloede structuur in ons lichaam, waardoor deze na verloop van tijd schade ondervindt. Naast suikerziekte kan een te hoge bloeddruk de schade verder in de hand werken. 

In een eerste fase beginnen de kleine haarvaatjes te lekken, waardoor er vocht sijpelt in de binnenste lagen van het netvlies. Hierbij ontstaan er bolvormige uitzettingen van de kleine haarvaatjes (micro-aneurysmata). Indien het vocht zich gaat opstapelen in het centrum van het oog, de gele vlek of macula, zorgt dit voor een wazig zicht, vlekken of vervormingen (cystisch macula-oedeem).

In een volgend stadium slibben de kleine bloedvaatjes dicht en ontstaat er zuurstoftekort in grote delen van het netvlies. Hierbij ontstaat er een wildgroei van nieuwe bloedvaatjes over het netvlies en in het vitreum (de gel van het oog). In dit geval spreekt men van een proliferatieve diabetische retinopathie. Deze nieuwe bloedvaten zijn zeer fragiel en van slechte kwaliteit waardoor deze gemakkelijk kunnen gaan bloeden met het plots wegvallen van het scherptezicht tot gevolg. Indien deze nieuwe bloedvaten zich vormen op andere plaatsen dan het netvlies, zoals op de iris of in de voorkamerhoek, kunnen ze aanleiding geven tot ernstige drukstijging. Deze ernstige complicatie noemt men neovasculair glaucoom.  

Goede regeling van de suikerspiegel, vetten  en de  bloeddruk maken deel uit van de behandelingsstrategie van de oogarts. Bepaalde behandelingen worden pas terugbetaald als deze voorwaarden zijn voldaan.

Vochtopstapeling in de gele vlek ( maculair oedeem) kan naargelang de ernst behandeld worden met een laserbehandeling (focale laser) of het toedienen van een injecties in de gel van het oog (intravitreale injectie). 

Bij proliferatieve diabetische retinopathie is een snelle en uitgebreide laserbehandeling (panretinale laser) noodzakelijk, veelal in combinatie met intravitreale injecties, om ernstige schade aan het oog te vermijden. Deze behandelingen zullen uw zicht niet noodzakelijk verbeteren, maar dienen om ernstige  complicaties te voorkomen.

Laserbehandeling

Aan de hand van een argon laser worden de slechte bloedvaten met een lage hoeveelheid energie behandeld waardoor er minder vocht lekt naar de gele vlek.

Afhankelijk van de plaats van de lekkage en de hoeveelheid vocht in de gele vlek is deze procedure al dan niet mogelijk.

Door zuurstoftekort ontwikkelen zich nieuwe bloedvaten van slechte kwaliteit (neovascularisatie) in het perifere netvlies. Deze kunnen makkelijk bloeden of ernstige oogdrukstijging (neovasculair glaucoom) veroorzaken. 

In meerdere sessies wordt met argon laser het perifere netvlies behandeld om het zuurstoftekort en nieuw bloedvatvorming in het netvlies te stoppen. 

Intravitreale injectie

Via een intravitreale injectie wordt een kleine hoeveelheid medicatie toegediend in de gel van het oog ter behandeling van verschillende soorten netvliesaandoeningen. 

De meeste injectie gebeuren met anti-VEGF : Lucentis (ranibizumab) , Eylea (aflibercept) en Avastin (bevacizumab).  Soms zijn corticoiden geïndiceerd.

De procedure gaat door in een speciaal hiervoor uitgeruste  ruimte in het oogcentrum. Er wordt aangeraden met een chauffeur of met het openbaar vervoer te komen, gezien u de eerste uren na de procedure een wazig zicht kan hebben.  

De injectie duurt enkele minuten. Het oog wordt ontsmet en verdoofd met druppels. U ervaart een drukgevoel bij de prik. 

Na de injectie kan u een droogtegevoel ervaren. Het toedienen van kunsttranen of zalf verlicht deze klachten. 

Complicaties zijn zeer zeldzaam. 

Indien u 24 uur na de injectie nog hinder ondervindt, zoals roodheid, pijn of verminderd zicht is het aangeraden uw oogarts te contacteren.