Refractieve Chirurgie

Home / Refractieve Chirurgie

Femto-LASIK

Hermodelleren van het hoornvliesoppervlak (cornea ) aan de hand van een wavefront begeleide excimer laser.

Alles gebeurt onder een beschermende corneaflap die op het einde van de ingreep opnieuw op zijn plaats wordt geplaatst.

Deze beschermende flap wordt meestal bekomen met een femtosecond laser.

Gezien de minimale impact op het weefsel van het hoornvliesoppervlak is het visueel herstel snel met minimale hinder.

SMILE

Juist onder het hoornvliesoppervlak wordt met een femtosecond laser een lenticule (lensvormig schijfje) gecreëerd.

Door extractie van deze lenticule door een minimale opening ontstaat er een optische remodellering van het hoornvliesoppervlak en een focuscorrectie.

SMILE combineert enkele voordelen van LASIK ( +/-pijnloos herstel) zonder creatie van een flap.

U kan snel na de behandeling opnieuw weer contactsporten beoefenen bvb.

RLE

De natuurlijke lens wordt vervangen door een intra-oculaire lens (IOL)  die door een zelfsluitende micro incisie in het oog wordt gebracht.

RLE is identiek aan de moderne cataractchirurgie waarbij een nieuwe lens wordt geïmplanteerd in de kapselzak van de natuurlijke lens die zich om het implant aanpast en stabiliseert in een natuurlijke positie.

De initiële stappen van deze operatie worden nu vaak uitgevoerd met een gespecialiseerde femtosecond laser.

Aan de hand van specifieke incisietechnieken of gespecialiseerde torische IOL’s kan het astigmatisme gereduceerd worden.

Multifocale IOL’s kunnen geïmplanteerd worden om de brilafhankelijkheid voor nabij te reduceren.

ICL

Implantatie van een zachte flexibele kunstlens die geplaatst wordt juist voor de natuurlijke lens en achter de iris.

Doordat de natuurlijke flexibele lens wordt behouden, worden leesbrillen vermeden.

Torische ICL kunnen gebruikt worden om astigmatisme te corrigeren.

Deze benadering is in het bijzonder geschikt voor jongere patiënten die buiten de indicatie van laser-refractieve chirurgie vallen.