Keratoconus

Home / Keratoconus

Keratoconus

In slechts 10% van de gevallen zien we een familiale voorgeschiedenis. Uitzonderlijk is keratoconus geassocieerd met algemene aandoeningen, zoals trisomie 21 en bepaalde bindweefselaandoeningen.  

Keratoconus komt vaker voor bij personen met allergie. Veelvuldig wrijven in de ogen op kinderleeftijd dient vermeden te worden, gezien dit bij sommige kinderen de vervorming van het hoornvlies in de hand kan werken. 

Door de kegelvormige uitstulping treedt er een vermindering van het scherptezicht op ten gevolge van progressieve bijziendheid en astigmatisme. Deze vorm van astigmatisme evolueert van een regelmatig naar een onregelmatige vorm. 

In een periode van 10 jaar vertoont 50% van de gevallen tekenen van keratoconus aan het tweede oog. 

In een vroeg stadium kan een bril regelmatig en mild onregelmatig astigmatisme van het oog corrigeren. Zachte contactlenzen helpen hierbij tot een bepaalde graad.

 Beginnend onregelmatig astigmatisme of ernstigere vormen van onregelmatig astigmatisme worden beter gecorrigeerd met harde contactlenzen of sclerale lenzen. 

Met behulp van nieuwe behandelingsmethoden, zoals cross-linking, is het in de meeste gevallen mogelijk de aandoening te stabiliseren bij kenmerken van evolutie in een vroeg stadium.  Hoornvliestransplantatie kan aangewezen zijn in een  vergevorderd stadium.