Consultatie

Home / Consultatie

Consultatie Refractieve Chirurgie

Voorbereiding

Contactlenzen uitlaten (1 week voor zachte en 2 weken voor harde contactlenzen).

Het constant dragen van contactlenzen kan tijdelijke veranderingen in de vorm van uw cornea met zich meebrengen.

Daarom is het belangrijk deze uit te laten voor de consultatie zodat we accurate corneale scanning en refractietests kunnen bekomen.

Indien u erover beschikt, brengt u uw brilvoorschriften van de laatste 2 jaar mee.

Refractieve chirurgie wordt normaal uitgesteld totdat de brilrefractie stabiel is.

Kleine variaties in uw brilvoorschrift zijn normaal maar indien er een verandering van meer dan een 0.5D over een periode van 2 jaar zich voordoet, dan wordt normaliter 12 maanden gewacht vooraleer herevaluatie en behandeling kan doorgaan, uiteraard na het checken van de stabiliteit ervan.

Typisch zullen refractieafwijkingen pas stabiliseren vanaf de leeftijd 20j+.

Om geschikt te worden bevonden voor refractieve chirurgie dient u ouder te zijn dan 21j met afwezigheid van enige verandering in uw bril- of contactlensvoorschrift gedurende de laatste 2jaar.

De eerste stap naar refractieve chirurgie is een up -to – date refractie en vaststelling van stabiliteit.

Laser refractieve chirurgie is het veiligste en het meest accuraat in de behandeling van volgende refractieve afwijkingen:

Myopie : -1.00D tot -10.0D
Astigmatisme tot +/- 6.0D
Hypermetropie: +1.00 tot +4.00D

Voor refractieve afwijkingen buiten deze range, genieten  implant gebaseerde procedures zoals Intra-oculaire Collamare lens (ICL) implantatie of refractieve lensvervanging (RLE)  dan meestal de voorkeur.

Laser refractieve chirurgie is niet geschikt in volgende situaties:

  • Aandoeningen van het oogoppervlak : als u droge ogen, actieve blefaritis of allergische oogaandoeningen heeft die regelmatig behandeling vergen, dan kan de genezing na refractieve chirurgie negatief beïnvloed worden.
  • Corneale aandoeningen of abnormaliteiten : u zult zorgvuldig gescreend worden om er zeker van te zijn dat er geen argumenten te weerhouden zijn voor keratoconus. Milde vormen van deze corneale vormabnormaliteit zijn niet onfrequent.

Zij kunnen een voorbeschiktheid inhouden voor een slecht resultaat na laser refractieve chirurgie.

Cataract

Cataractextractie heeft de mogelijkheid tot refractieve correctie zonder laserchirurgie.

Een kunstlens wordt geïmplanteerd in het oog. De sterkte van deze lens kan gekozen worden voor een bestaande refractieve afwijking te corrigeren. Bij patiënten 50j+ kan men al eens vroege stadia van cataract waarnemen. (dysfunctioneel lenssyndroom)

Kleine veranderingen in uw brilvoorschrift kan gebeuren tijdens de zwangerschap of de borstvoedingsperiode. Voor moeders met jonge baby’s wordt refractieve chirurgie tenminste uitgesteld tot 1 maand na het stoppen van de borstvoeding.

Gezondheidsaspecten

Algemene gezondheidsaspecten kunnen het corneaal genezingsproces beïnvloeden.

Deze omvatten:

  • Zwangerschap
  • Diabetes mellitus
  • Auto-immuun aandoeningen
  • Keloïd littekenvorming
  • Aandoeningen die om perorale steroïd medicatie vragen.