Uw Oogcentrum & Corona

Uw Oogcentrum & Corona

Door toedoen van de Corona pandemie en de richtlijnen van de overheid  worden  alle niet- dringende consultaties  en ingrepen opgeschort, voorlopig tot 3 mei. U wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

U kan ons voor dringende problemen, maar ook  voor een tekort aan voorschriften en vragen, bereiken op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag  op 09/225 03 35. Bij een dringend probleem hier buiten, kan u ons bereiken op 0471/65 29 98.

Dringende raadplegingen en intravitreale injecties voor netvliespathologie gaan door.  De kans is groot dat hun visus verslecht als de injecties worden gestopt. Wij volgen hiervoor de richtlijnen op :  een vast interval voor injecties – het minimaal nodige interval voor behoud van efficiëntie. U wordt hieromtrent persoonlijk gecontacteerd.

Wij danken u voor uw begrip.