Tag: SMILE

Home / SMILE
BOLC wordt LVC
Bericht

BOLC wordt LVC

Op 14 maart jongstleden hield het BOLC, na 21 jaar, op te bestaan, en werd LVC boven de doopvont gehouden. Laser Vision Clinics zal ons, 32 oogchirurgen, verder toelaten te investeren in de nieuwste apparatuur en de nieuwste technieken. Meer informatie kan u vinden op onze nieuwe site