Werking van het Oog

Home / Werking van het Oog

Zien en correctie van het zicht

Wij zien doordat er zich een beeld vormt op het netvlies (de retina ), gelegen achteraan in het oog. Deze laatste kun je vergelijken met een tapijt van lichtgevoelige cellen, waarbij iedere cel zich gedraagt als een pixel op een computerscherm.

De beelden worden gefocust op de retina door de cornea (hoornvlies – het heldere voorste deel van het oog) en de natuurlijke lens ( opgehangen in het oog, net achter de pupil).

Ongeveer 50 %  van de populatie heeft nood aan een bril of contactlenzen om een helder beeld  van een object op afstand te focusseren op de ret (tekst nog aan te vullen).

Brillen en Contactlenzen

Brillen en contactlenzen voegen toe of verminderen de focuserende kracht  wanneer het oog een refractie-afwijking (de natuurlijke focuserende capaciteit  van het  oog is incorrect), vertoont.

Refractieve fouten  worden uitgedrukt in dioptrie ( D).

Dit zijn de cijfers die u terugvindt  of op bril- of contactlenzenvoorschrift.
Zij worden voorafgegaan door een teken.  Dit teken  geeft aan of de brilcorrectie nodig is voor een ver- (+) of bij-(-) ziendheid.

Myopie(-) of hypermetropia (+) zijn vaak vergezeld van een zekere graad van ongelijke focusserende kracht (astigmatisme).

Stel u voor dat de cornea meer de vorm heeft van een rugbybal dan een voetbal.
De graad van astigmatisme is dan de graad van verschil in focusserende  kracht tussen de kleinste en de grootse straal van dit ongelijk (torisch) oppervlak.

Astigmatisme vindt u terug als het tweede cijfer  en as op uw voorschrift.
De as geeft de oriëntatie  en het cijfer de sterkte  weer van de lens die nodig is om de refractie-afwijking te  corrigeren.

Jongere ogen zijn in staat hun focusserende kracht te verhogen (accomoderen) om nabije objecten scherp te zien. Deze flexibiliteit in focus komt tot stand door de flexibiliteit in de vorm van de natuurlijke lens.

Bij het ouder worden, verliest de natuurlijke lens zijn flexibiliteit  (presbyopie) en vermindert de capaciteit van het oog om te accomoderen.
Dit is de reden waarom mensen met een normale, goede visus voor ver rond het vijfenveertigste een leesbril nodig hebben.

Deze leesadditie varieert  van  +1,00 rond 45 jaar tot  3,00 tegen de pensioenleeftijd.

 

Refractieve Chirurgie

Refractieve chirurgie wordt in principe slechts uitgevoerd na stabilisatie van het brilvoorschrift voor twee jaar.
Brilvoorschriften stabiliseren bij myopie typisch bij jonge twintigers. Hyperope mensen compenseren  door accommodatie als ze jong zijn. Zij worden  brilafhankelijk 40 +.

Voor de meeste mensen met een stabiel brilvoorschrift slagen we met de huidige technieken van refractieve chirurgie er in de nood voor bril te verminderen of de elimineren.
Voor jongere mensen is het doel meestal een goed vertezicht in beide ogen.
Voor mensen die een leesbril nodig hebben, wordt vaak  een spreiding van de focus toegepast.
Hierbij is het doel een goede visus voor ver in één oog en een betere visus nabij in het andere oog,om zo de afhankelijkheid van een bril te minimaliseren.

Lagere refractie-afwijkingen ( +4,00 tot -10,00 D) worden meestal gecorrigeerd met lasertechnieken ( femto-second Lasik of SMILE).
Hogere refractie-afwijkingen worden gecorrigeerd met lens implant gebaseerde methodes ( RLE of ICL implantatie).

Astigmatisme en leeftijd bepalen mee welke techniek het meest geschikt is.
Veel patiënten ouder dan  55 kunnen beter geholpen worden met  lens vervangende chirurgie (RLE)  dan laserchirurgie, in het bijzonder wanneer er vroegtijdige tekenen van lensvertroebeling( cataract) aanwezig zijn.

De onderstaande tabel is een ruwe gids. De parameters leeftijd en refractiebereik zijn geen absolute gegevens voor iedere techniek en de risico’s en voordelen van alternatieven zullen besproken worden gedurende jouw consultatie